Om


Kompetencer, tid og sund fornuft

Der er mange veje til en bedre forretning.
Når det er sagt, så skaber kompetencer, tid og sund fornuft et godt fundament at gøre det på - og det er hvad Procio bygger på

Om Procio

Den korte historie


Forretningen Procio er stiftet og drevet af Claus Ellebjerg Due.


Målet med Procio er at skabe digitale forandringer som holder, i en forretningsverden som er global, digital og agil på en gang.


I Procio arbejdes der målrettet efter de grundlæggende principper inden for Business Process Management, og navnet Procio dækker 3 essentielle elementer som sikrer en succesfuld digital forretning.


  • PROCES - udgangspunktet for en digital forretning skabes ved at   klarlægge hvilke reelle forretningsprocesser, der skal til at servicere de valgte interessenter
  • CIO - forkortelse for jobbet Chief Information Officer. Det er fundamentalt for en digital forretning, at den digitale kompetence er til stede. Ikke blot ved implementeringen, men også ved analysen, når gevinsten skal høstes efterfølgende
  • IO - forkortelse for Input-output. Der skal tænkes i sammenhænge, i værdikæder, hvor også interessenter udenfor organsiationen tænkes ind.


Vi hjælper ledelse og bestyrelse med at skabe bæredygtige forandringer

DIGITAL PROCES EKSPERT

Virksomhedsleder, proces- og BPM konsulent samt balchelor i IT-strategi og projektledelse, Gennem 30 år er det grundlaget for min kunnen. Selv papir og blyant tager jeg gerne i brug for at finde den rigtige løsning på det reelle behov.

Har over 100 digitale forandringsprojekter på den gode samvittighed.

Bidrager gerne i strategi brainstorm og løser opgaven som projektleder og tovholder i implementering og når gevinsten af forandringen skal tjenes hjem.

Læs om certificeringen her

PROFESSIONELLE METODER

Arbejdet udføres ofte med udgangspunkt i internationale anerkendte modeller og metoder til forandringer af/til digitale forretningsprocesser.

Også tilgange som Business Model Canvas og Brugerdreven Innovations metoder kan give en solid ramme for at drøfte og skabe forandringer som holder.


Certificeret hos Process Renewal Group

BPTrends og er Certified SAFe 5 Agilist

BESTYRELSESARBEJDE

Viden og erfaring bygger på mere end 20 års bestyrelsesarbejde, med fokus på forretningsstrategi og digital forretning - at at få en integreret sammenhæng mellem organisation, proces og information. Primært for private og offentlige virksomheder i skandinavien, og så en dyb special kompetence på SaaS samt IT-solution baserede vriksomheder.


Vil du løfte dit bestyrelsesarbejde i en digital verden?

DIGITAL FORRETNING


Manges organisationer kan forbedres ved at optimere og digitalisere de interne og eksterne administrative processer. Til glæde og effekt for såvel bundlinie, effektivitet og medarbejderne. Dette gælder for både private og offentlige organisationer.

Proico har de essentielle kompetencer og den viden inden for processen, ledelse og implementering, der skal til, for at løse den digitale forandring bedst muligt.

BESTYRELSENS DIGITALE DAGSORDEN


Bestyrelsers arbejde er i den grad under udvikling. Kravene stiger sammen med ansvar og hastighed. Betyrelser arbejder med digitalisering som strategisk element for virksomheden samt med selv at digitalisere deres eget arbejdsfelt.


Et arbejde som ikke længere blot er en mulighed - men et vilkår for at begå sig.

Samarbejder

Ingen kan alt, men sammen kan vi meget

Samarbejde med andre er en naturlig vej til at løse det reelle behov som opfylder de konkrete forventninger, der stilles.


Derfor er det en vigtig parameter at have de rette samarbejdspartnere, når opgaven skal løses

Copyright © All Rights Reserved