Om

PROCIO leverer business change consulting

"hjælper virksomheder

med den digitale hverdag"

Om PROCIO

Den korte historie


Forretningen PROCIO er stiftet og drevet af Claus Ellebjerg Due.


Målet med PROCIO er at skabe digitale forandringer som holder, i en forretningsverden som er global, digital og agil på en gang.


I PROCIO arbejdes der målrettet efter de grundlæggende principper inden for Business Process Management, og navnet PROCIO dækker 3 essentielle elementer som sikrer en succesfuld digital forretning.


  • PROCES - udgangspunktet for en digital forretning skabes ved at   klarlægge hvilke reelle forretningsprocesser, der skal til at servicere de valgte interessenter
  • CIO - forkortelse for jobbet Chief Information Officer. Det er fundamentalt for en digital forretning, at den digitale kompetence er til stede. Ikke blot ved implementeringen, men også ved analysen, når gevinsten skal høstes efterfølgende
  • IO - forkortelse for Input-output. Der skal tænkes i sammenhænge, i værdikæder, hvor også interessenter udenfor organsiationen tænkes ind.


DIGITAL FORRETNING


Manges organisationer kan forbedres ved at optimere og digitalisere de interne og eksterne administrative processer. Til glæde og effekt for såvel bundlinie, effektivitet og medarbejderne. Dette gælder for både private og offentlige organisationer.

PROCIO har de essentielle kompetencer og den viden inden for processen, ledelse og implementering, der skal til, for at løse den digitale forandring bedst muligt.

BESTYRELSENS DIGITALE DAGSORDEN


Bestyrelsers arbejde er i den grad under udvikling. Kravene stiger sammen med ansvar og hastighed. Betyrelser arbejder med digitalisering som strategisk element for virksomheden samt med selv at digitalisere deres eget arbejdsfelt.


Et arbejde som ikke længere blot er en mulighed - men et vilkår for at begå sig.

 PROCIO er i 2019 lagt ind i CED Holding ApS, som ligeledes ejes af Claus Ellebjerg Due, og fortsætter i dette regi som PROCIO ApS, der nu er registreret som binavn.

SAMARBEJDSPARTNERE

     KONTAKT DETALJER


PROCIO ApS

Mølledalen 16

Jonstrup

DK-3500 Værløse

CVR 29626936

+4531240451

FØLG OGSÅ...


Der opdateres løbende på  linkedIn. Så følg hellere med...

Copyright @ All Rights Reserved