Samarbejdspartner Boardmeter

Samarbejdspartner

Boardmeter er Danmarks mest enkle og effektive værktøj til bestyrelsesevaluering.


Styrk bestyrelsens arbejde med en bestyrelsesevaluering udviklet af landets førende eksperter og erfarne bestyrelsesmedlemmer


Hvorfor skal man evaluere?


Skal der være regelmæssige evalueringer i bestyrelser - noget tyder på, at der er et øget fokus i de senere år. Det er der en god og logisk grund til.


Man evaluerer systematisk rigtig mange andre forhold i og omkring virksomheden. Det værende sig kunder, leverandører, samarbejdspartnere, banker og forsikringer. Og internt de forskellige afdelinger og ned på den specifikke medarbejdere.


Det er nu også bestyrelsens tur til at blive evalueret, både i forhold til de krav, loven stiller til bestyrelsernes rolle og i forhold til generelt at levere værdi til virksomheden.


Bestyrelsen er øverste strategiske niveau i alle selskaber og hvis man ser bort fra finansielle, offentlige, børsnoterede og farma-virksomhder der er eksternt regulerede. Så er der ingen krav i de alle de øvrige kommercielle og ikke-kommercielle bestyrelser. 


Det tyder dog på at det vinder frem nu. Dels fordi de allerede regulerede selskaber stiller krav til deres samabrjedspartnere - dels fordi bestyrelser er ved at skifte til et mere strategisk fokus, så nye behov og udfordringer skal matches i de rette kompetencer i bestyrelsen.


En bestyrelsesevaluering kan gøres professionelt på flere niveauer alt efter hvor man synes man er som selskab. Så fra en ren selvevaluering og over til en mere 360 graders betragtning og med interviews og rapport gennemgang.


En professionel estyrelsesevaluering tager bestyrelsens temperatur som et årligt lægetjek. Er der ikke noget galt, fungerer tingene som de skal. Er der der i mod noget galt, kan stilles en diagnose og behandling igangsættes hurtigst muligt. En god læge vil også kunne fortælle dig hvad du skal gøre for at få et sundere helbred. Det er netop sådan Boardmeter kan hjælpe din bestyrelse.

Derfor har vi et samarbejde

Når man virkelig vil udvikle virksomheden, ser Procio det som naturligt at evaluere systematisk på hvordan denne udvikling så går.


Vi har derfor vurderet værktøjer til dette i det danske marked, til brug for de professionelt indstillede mindre og mellemstore virksomheder og organisationer..


Boardmeter er valgt udfra værktøjets målrettethed, systematik og så evner det at giver det plads til egne drøftelser efterfølgende. Det lægger faktisk op til at den endelige evaluering fortsat sker direkte mellem de involverede medlemmer.


Et andet kriterie er også at Boardmeter allerede nu er det foretrukne værktøj til bestyrelsesevalueringer i Danmark
Vil du vide mere?

Klik ind på Boardmeters hjemmeside, hvor du også finder seneste blogs og informationer om emnet.


Du er også velkommen til at tale videre med os.