Leverancer

 Veje og metoder 

Få inspiration til hvor du starter og med hvilket perspektiv du tager på den digitale rejse

Godt og sikkert samarbejde

Digital og sikker  i hverdag

Vi kan arbejde bedre sammen og mere sikkert - også online og på distancen. Det er der fordele og forpligtelser ved at gøre.


Lad os sammen se på hvad der er bedst i forhold til jeres situation og mål.


Sund virksomhed og verden

Verdensmål i praksis

Mange af de områder som sikrer en sund virksomhedsdrift, er i harmoni med verdensmålene.

En række af verdensmålene gør jeres virksomhed sundere - også økonomisk -, når de arbejdes rigtigt ind.


Tænk verdensmål det ind i næste digitale tiltag.

Gode kunder og bundlinje

Lad kunden købe

Dine kunder kan godt lide at købe, men bryder sig ikke om at blive solgt til.

Lær, forstå og indarbejd simple metoder, som hjælper til at tage kundens perspektiv,  behov og forventninger som forudsætning for det næste salg. Det vil gøre at dine produkter og ydelser bliver mere efterspurgte.

Den konkrete leverance skabes sammen med jer udfra situation, behov og ambition.

Så eksemplerne nedenfor er en række leveranceforslag fra idé- og erfaringskataloget

BRUGERDREVEN INNOVATION

Vil man have målgruppens brugere helt involveret i forandringen, og have prioriteterne ajourført inden start, så er denne BDI workshop vejen

PROCES

EFFEKTIVITET

Bruges tiden effektivt? Det er muligt at opgaver allerede gøres hurtigt, men gøres de rigtigt? Leverancen her giver et bud på hvad der virker og hvad der kunne forandres.

FORANDRINGS

RAPPORT

Er behovet, at indsamle information om en forandring og konkluderet på mulige veje for at gennemføre forandringen, er en forandringsrapport løsningen

KPI - HVILKE

OG HVORDAN

Det siges, at måler man på ting, kommer der fokus på resultaterne.  Her er en hjælp til at finde frem til, hvad der giver bedst mening at måle på - og hvordan.

PROCESS

RESEARCH

Står man og vil have undersøgt  om forretningssprocesserne inden for et givent område, med fordel kan forandres, vil en research kaste lys over det.

HVORDAN KOMMER VI BEDST FRA START?

Forandringer lykkedes, når modtagerne er med på det. Forandringer lykkedes ikke, når motivation, kultur og kompetence ikke er afstemt ift målet.

Det kan og bør undersøges inden man går i gang.