Om

 Kompetencer, tid og sund fornuft 

Procio bygger på et fundament af relevante kompetencer, tid og sund fornuft

Om Procio og samarbejdspartnerne

Den korte historie


Forretningen Procio er stiftet og drevet af Claus Ellebjerg Due. Hertil kommer en række samarbejdspartnere der trækkes ind, når der er brug for deres kompetencer.

De primære samarbejdspartnerne findes nederst på siden her.


Målet med Procio er at skabe digitale forandringer som holder, i en forretningsverden som er global, digital og agil på en gang.


I Procio arbejdes der målrettet efter de grundlæggende principper inden for Business Process Management, og navnet Procio dækker 3 essentielle elementer som sikrer en succesfuld digital forretning.


  • PROCES - udgangspunktet for en digital forretning skabes ved at klarlægge hvilke reelle forretningsprocesser, der skal til at servicere de valgte interessenter
  • CIO - forkortelse for jobbet Chief Information Officer. Det er fundamentalt for en digital forretning, at den digitale kompetence er til stede. Ikke blot ved implementeringen, men også ved analysen og når gevinsten skal høstes efterfølgende
  • IO - forkortelse for Input-output. Der skal tænkes i sammenhænge, i værdikæder, hvor også interessenter udenfor organsiationen tænkes ind.


Vi hjælper forretning og bestyrelse med at skabe digitale forandringer

LEDER DIGITAL FORRETNING

Virksomhedsleder, proces- og BPM konsulent samt balchelor i IT-strategi og projektledelse, Gennem 30 år er det grundlaget for min kunnen. Selv papir og blyant tager jeg gerne i brug for at finde den rigtige løsning på det reelle behov.

Har over 100 digitale forandringsprojekter på den gode samvittighed via egne IT/konsulentvirksomhed og SaaS forretning.


Bidrager gerne i brainstorms, workshops, strategiprocesser og løser opgaven som projektleder og tovholder i implementering og når gevinsten af forandringen skal tjenes hjem.

Læs mere om BPM uddannelsen her

PROFESSIONELLE METODER

Arbejdet udføres ofte med udgangspunkt i internationale anerkendte modeller og metoder til forandringer af/til digitale forretningsprocesser.

Også tilgange som Business Model Canvas og Brugerdreven Innovations metoder kan give en solid ramme for at drøfte og skabe forandringer som holder.


Certificeret som:

Business Proces Management Architect, SAFe 5 Agilist

MakeMyStrategy rådgiver

BESTYRELSESARBEJDE

Viden og erfaring bygger på mere end 20 års bestyrelsesarbejde, med fokus på forretningsstrategi og digital forretning - at at få en integreret sammenhæng mellem organisation, proces og information. Primært for private og offentlige virksomheder i skandinavien, og så en dyb special kompetence på SaaS samt IT-solution baserede vriksomheder.


Vil du løfte dit bestyrelsesarbejde i en digital verden?

Samarbejder

Ingen kan alt - sammen kan vi meget


Det er helt essentielt at have de rette samarbejdspartnere, når opgaven skal løses.

Ellers går man let på kompromis med løsningen, på baggrund af manglende kompetencer.

Alle samarbejdspartnere er 2 vejs. Det vil sige at vi arbejder sammen - og er ikke blot en leverandør til en anden

Re-design business


Worldwide acknowledged business concept created by Process Renewal Group. All consultants are committed to helping its clients succesfully re-design business.


Procio is certified partner 

Digital bestyrelsesevaluering


Et digitalt værktøj til evaluering af bestyrelsens arbejde. Det er optimeret efter corporate governance best practice for at skabe øget værdi i bestyrelsesarbejdet


Procio er samarbejdspartner 

Udarbejd nemt strategiplanen


Det digtale værktøj støtter dig igennem udarbejdelsen af din strategi. Det skal være LET og ENKELT for alle virksomheder, store som små at arbejde med strategi.


Procio er certificeret partner 

Digital rådgivning


Influenter hjælper private virksomheder med at udvikle deres forretning i det offentlige marked. Både direkte ved tilbudsgivning som indirekte ved netværksarbejde


Procio er digital samarbejdspartner

Procio er medlem af disse kompetence fællesskaber

Missionen

Som rådgiver, innovator og leder bidrager Procio til ledelsesmæssigt og digitalt at forbinde og optimere forretningens interne og eksterne forretningsprocesser.


Fokus er på geografisk uafhængighed og data som fælles ressource, med det mål at levere en samlet værdiskabende informationskultur for virksomheden og dens relationer


Udgangspunktet er en kommittet topledelse, en involveret medarbejderstab samt en nøgtern digital parathedsvurdering,
som sikrer at de rette ledelsesmæssige og digitale tiltag iværksættes og forankres