Digital forretning

Procio har indgået strategisk partnerskab med theView

Se mere om theView her: www.theviewaccess.com

- og følg os fremadrettet på disse kanaler -

Leverer digitale tiltag præcist afstemt med forretningens mål, parathed og markedssituation

Forbinder forretningen digitalt

Aktuelle aktiviteter

December - 2020 // Kunde case


CoworkIt fik strategien på plads 

Strategiprocessen blev både indsigtsfuld og inddragende for alle – og gav en konkret eksekverbar plan som både partnere & bestyrelsen bakkede 100% op.


I spidsen for forløbet er CoworkIts medstifter og administrerende direktør Niels Laulund.


Niels Laulund fortæller her om forløbet, værktøjerne, perspektiverne og om samarbejdet med Procio.


Læs også om rejsen gennem nutid og fremtid til konkrete handlingsplaner.


Læs mere

December - 2020 // Webinar


Webinar: "SMV Due diligence standard"

Alt for mange SMV'ere får ikke den rigtige pris/vilkår ved salg, køb, ejerskifte mv. 


Det skyldes ofte at SMV'eren måske kun gør dette 1 gang i selskabets levetid i modsætning til modparten der er erfaren i den form for transaktion og har procedurer og standarder på plads


Organisationen IDDAS har sat sig for at hjælpe danske SMV virksomheder, ved at skabe en due diligence standard.


Projektet blev gennemgået for over 100 tilmeldte, med fokus på HVORFOR og HVORDAN denne standard skal skabes.


Læs og hør mere

November- 2020 // Inspiration


Guide til højere digital sikkerhed

Digital sikkerhed eller cybersikkerhed – er et højt prioriteret indsatsområde for alle danske virksomheder.


Det bør i hvert fald være det!


Alle bestyrelser og ledelser kender overordnet til trusselsbilledet, men en del er ikke kommet i gang med at omsætte det til handling.


Industriens Fond har derfor initieret at få udviklet en guide som beskriver problemstillinger og handlinger, og den bør (læs skal) alle bestyrelser og ledelser gennemgå.


Læs mere og find forslag til starthjælp

Understøtter forretningens behov

BESLUTNINGSSTØTTE

En del undersøgelser viser at digitaliseringsgraden i virksomheden skal øges for at klare sig bedst i markedet. Ifølge survey fra Aarhus Universitet er 42% udfordret i beslutnings-processen om hvilke digitale tiltag som er de rette

TRANSFORMATION

Skal digitaliseringsgraden øges skal der en transformation til. Dette er sammenhængende forløb, hvor forretningsmål, parathed teknologier og mennesker skal løftes sammen og hver for sig. 36% savner dog interne kompetencer til forløbet.

SAMARBEJDE

Når den adm. direktør eller ejerlederen har behov for at drøfte og vende strategiske og taktiske opgaver i vi i samarbejde skabe dette fortroligt rum,. Der kan også være behov for at få hjælp ifm fx strategiproces, M&A, omstrukturering og lign.

FINANCIERING

Et hvert digitalt tiltag indeholder økonomi, risiko, fravalg og muligheder.

ROI og break-even er altid godt for overblikket.

Der er en række metoder at belyse dette på og en del muligheder for at hente ekstern financiering og tilskud udefra. 

DIGITAL FORRETNING


Der er fortsat mange virksomheder der kan hente gevinster ved at optimere og digitalisere de interne og eksterne administrative processer. Til glæde og effekt for såvel kunder, bundlinie, effektivitet og medarbejderne. Dette gælder for både private og offentlige organisationer.


Procio har de essentielle kompetencer og den viden inden for processen, ledelse og implementering, der skal til, for at løse den digitale forandring bedst muligt.

BESTYRELSENS DIGITALE DAGSORDEN


Bestyrelsers arbejde er i den grad under udvikling og forandring. Kravene stiger sammen med ansvaret og hastigheden. Bestyrelser skal arbejde med digitalisering som strategisk element for virksomheden samt med selv at digitalisere deres eget arbejdsfelt. Det samme gælder for virksomhedens ledelse.


Et arbejde som ikke længere blot er en mulighed - men et vilkår for at begå sig. Procio har erfaringer og kompetencer til at indgå på bestyrelses- og advisory board niveau.


Når markedets behov og forventninger forandres,
skal virksomheder hurtigt og præcist tilpasse sig,


Behovet for tilpasning sker oftere nu og med større
konsekvenser og muligheder for de berørte.


Mange virksomheder ser, at øget digitalisering
er nøglen til at løse opgaven.


Det koster tid og penge samt kræver nye kompetencer
- og skal forsvares over for top- og bundlinje mål.


Procio hjælper med at drøfte, implementere og forankre forandringer

så manøvredygtigheden, overblikket og økonomien forbedres.

Claus Ellebjerg Due, Proci0