Hjem

Leverer digitale tiltag præcist afstemt med forretningens mål, parathed og markedssituation

Forbinder forretningen digitalt

Aktuelle aktiviteter

November - 2020 // Kunde case


CoworkIt fik strategien på plads 

Strategiprocessen blev både indsigtsfuld og inddragende for alle – og gav en konkret eksekverbar plan som bestyrelsen bakkede 100% op

.

I spidsen for dette var CoworkIts medstifter og administrerende direktør Niels Laulund, som her fortæller om forløbet og samarbejdet med Procio.


Læs mere

Oktober - 2020 // Webinar


"Bestyrelsens digitale ansvar"

Over 100 beslutningstagere deltog i webinaret "Bestyrelsestrends 2020

- er du ajour?" med emner som:

  1. Rekruttering og bekrutteringskultur,
  2. Den moderne bestyrelses evaluering,
  3. Bestyrelsens digitale ansvar


Læs og hør mere

September - 2020 // Partner


Nu certificeret i MakeMyStrategy

Nyt, nemt og professionelt værktøj der hjælper dig i strategiprocessen.

Det er bygget på fundamentet af bestseller "Strategi i vindervirksomheder" og tilført digital styring og rigtig meget praktisk erfaring og viden om bestyrelsesarbejdet i dansk baserede virksomheder.


Læs mere

Understøtter forretningens behov

BESLUTNINGSSTØTTE

En del undersøgelser viser at digitaliseringsgraden i virksomheden skal øges for at klare sig bedst i markedet. Ifølge survey fra Aarhus Universitet er 42% udfordret i beslutnings-processen om hvilke digitale tiltag som er de rette

TRANSFORMATION

Skal digitaliseringsgraden øges skal der en transformation til. Dette er sammenhængende forløb, hvor forretningsmål, parathed teknologier og mennesker skal løftes sammen og hver for sig. 36% savner dog interne kompetencer til forløbet.

SAMARBEJDE

Når den adm. direktør eller ejerlederen har behov for at drøfte og vende strategiske og taktiske opgaver i vi i samarbejde skabe dette fortroligt rum,. Der kan også være behov for at få hjælp ifm fx strategiproces, M&A, omstrukturering og lign.

FINANCIERING

Et hvert digitalt tiltag indeholder økonomi, risiko, fravalg og muligheder.

ROI og break-even er altid godt for overblikket.

Der er en række metoder at belyse dette på og en del muligheder for at hente ekstern financiering og tilskud udefra. 

DIGITAL FORRETNING


Der er fortsat mange virksomheder der kan hente gevinster ved at optimere og digitalisere de interne og eksterne administrative processer. Til glæde og effekt for såvel kunder, bundlinie, effektivitet og medarbejderne. Dette gælder for både private og offentlige organisationer.


Procio har de essentielle kompetencer og den viden inden for processen, ledelse og implementering, der skal til, for at løse den digitale forandring bedst muligt.

BESTYRELSENS DIGITALE DAGSORDEN


Bestyrelsers arbejde er i den grad under udvikling og forandring. Kravene stiger sammen med ansvaret og hastigheden. Bestyrelser skal arbejde med digitalisering som strategisk element for virksomheden samt med selv at digitalisere deres eget arbejdsfelt. Det samme gælder for virksomhedens ledelse.


Et arbejde som ikke længere blot er en mulighed - men et vilkår for at begå sig. Procio har erfaringer og kompetencer til at indgå på bestyrelses- og advisory board niveau.

Seneste "Inspiration & Indsigt"

- digitalisering for beslutningstagere -

Det er Procio's mål med "Inspiration & Indsigt" er at dele viden og erfaringer med virksomheder og bestyrelser om hvad der rør sig, intressante begivenheder og artikler samt sætte fokus på det man i praksis kan gøre noget ved!


Fokus ligger på det digitale perspektiv, og forhåbentligt giver det jer indblik, inspiration og energi til at tænke og handle på den digitale perspektiv i jeres fremtidige beslutninger.


En fremtid som jo hele tiden forandres og som derfor kræver at I har de rette kompetencer og værktøjer til at reagere på dem, når det sker..... lidt af en udfordring for os alle!


Alt løses selvfølgelig ikke ved blot at løfte digitaliserings-graden i virksomheden og ledelseslagene, men der er store gevinster at hente - og nogle af dem stiller større krav til din beslutsomhed end det gør til økonomien til at gøre det.

I denne udgave af "Inspiration & indsigt" er emnerne:


  • Let og digital adgang til en fuld strategiplan og proces - der er sat strøm til Vinderstrategi

    GRATIS STRATEGIPROCES FOR 2 VIRKSOMHEDER

  • Webinar om bestyrelsestrends - hør om rekruttering, evaluering og ansvar

  • Bestyrelsesevaluering er essentielt for et professionelt bestyrelsesarbejde

Læs hele udgaven her, og find også ud af hvorfor vi er så glade!


Når markedets behov og forventninger forandres,
skal virksomheder hurtigt og præcist tilpasse sig,


Behovet for tilpasning sker oftere nu og med større
konsekvenser og muligheder for de berørte.


Mange virksomheder ser, at øget digitalisering
er nøglen til at løse opgaven.


Det koster tid og penge samt kræver nye kompetencer
- og skal forsvares over for top- og bundlinje mål.


Procio hjælper med at drøfte, implementere og forankre forandringer

så manøvredygtigheden, overblikket og økonomien forbedres.

Claus Ellebjerg Due, Proci0

forbinder forretningen digitalt

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept