IDDAS

Samarbejdspartner

Udvikling af due diligence standarder


Sammen med generalister og specialister udvikler vi i IDDAS Danmarks første offentligt akkrediterede standard for due diligences.


Standarden bliver udviklet og besluttet af omkring 200 udpegede personer med speciale i små og mellemstore virksomheder.


Legitimitet og gennemsigtighed er afgørende for en standard. Vi arbejder derfor kun med anerkendte personer og organisationer. Standarden offentliggøres af Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK.


Det langsigtede mål er, at standarden også bliver akkrediteret af EA og IAF.


Vores baggrund

Såvel IDDAS teamet som vores advisory board, er erfarne praktikere der har gennemført mange investering og andre finansielle løsninger og dermed har stor indsigt i de mange forskellige måder due diligences gennemføres på i dag.


Vi bygger vores arbejde med due diligences på såvel erfaringen som videnskabelige metoder for at skabe de bedste løsninger.Vores vision

Vi bygger en omfattende due diligence grundsten, som kan bruges af langt de fleste virksomheder. Baseret på denne grundsten, vil vi udvikle yderligere standarder som naturlige udbygninger.


Vi vil udvikle due diligences der inkluderer forskellige teknologier, ligesom udviklingen af en specifik due diligence for udvalgte brancher kan komme på tale. Vi er åbne overfor idéer.


Vejen frem

Vores arbejde baserer sig på legitimitet gennem omkring 200 praktikere. Dette arbejdsfællesskab vil bygge fremtidens due diligences for nye teknologier og typer af virksomheder, lige fra sociale virksomheder til blockchain baserede virksomheder.


Vores base af praktikere vil løbende blive tilpasset således at de bedste kompetencer kommer i spil til den specifikke udfordring.


December - 2020 // Webinar


Webinar: "SMV Due diligence standard"

Alt for mange SMV'ere får ikke den rigtige pris/vilkår ved salg, køb, ejerskifte mv. 


Det skyldes ofte at SMV'eren måske kun gør dette 1 gang i selskabets levetid i modsætning til modparten der er erfaren i den form for transaktion og har procedurer og standarder på plads


Organisationen IDDAS har sat sig for at hjælpe danske SMV virksomheder, ved at skabe en due diligence standard.


Projektet blev gennemgået for over 100 tilmeldte, med fokus på HVORFOR og HVORDAN denne standard skal skabes.


Se eller gense webinaret ved at klikke på "playeren" ovenfor.


Derfor har vi et samarbejde

Værdiskabelse for SMV'erne har altid været i fokus for Procio.


Det at få en ordentlig pris for sin virksomhed hænger beviseligt sammen med evnen til, ikke alene at skabe resultater, men også at kunne dokumentere dem samt kunne give "tøjlerne" videre når den tid kommer.


Og det med tøjler og dokumentation hænger uløseligt sammen med digitalisering af forretningen.


Derfor var det naturligt at indgå i arbejdet med at skabe Danmarks første due diligence standard for SMV'ere.


Vil du vide mere?

Klik ind på IDDASs hjemmeside, som fortæller mere om projektet og alle dem som er involveret.


Du er også velkommen til at tale videre med os.