Webinar "Bestyrelsens digitale dagsorden"

Webinar-indlæg "Bestyrelsens digitale ansvar"

Over 100 beslutningstagere deltog i webinaret "Bestyrelsestrends 2020 - er du ajour?" med emner som:


  1. Rekruttering og bekrutteringskultur,
  2. Den moderne bestyrelses evaluering,
  3. Bestyrelsens digitale ansvar


I denne artikel ses der på den digitale ansvar.


Oktober 2020 \\ Inspiration

Tager bestyrelsen digitalisering seriøst nok?


En poll på webinaret viste at selvom 82% af de adspurgte virksomheder adresserer digitalisering i deres strategiplan, så er der kun 42% af bestyrelserne som har den som en integreret del af deres arbejdsplan.


Se eller gense indlægget "Bestyrelsens digitale ansvar" her.


Lidt mere om de 2 polls fra webinaret

Resultaterne af de 2 polls gennemgås her


Digitalisering er en del af strategien

Poll 1 viser at virksomhederne som har svaret generelt er gode tl at få digitaliseringen adresseret centralt i deres strategiplan


I den "tunge ende" af digitaliseringsgraden vises at  7% ikke har en strategiplan, mens 11% svarer at digitaliseringen ikke indgår i strategiplanen.

Meget postivt er dog at 82% af de adspurgte svarer at digitalisering er en del af strategiplanen.

Her kan man spørge sig selv om det er dem som er mest interesseret i digitalisering der også har valgt at deltage i denne poll.

14% af svarerne siger at deres strategi er bygget op om digitalisering.


Digitalisering er IKKE en del af bestyrelsens arbejde

Hvor digitaliseringen viser sig at være en del af virksomhedens strategi, tyder denne poll 2 på at digitaliseringen trods det, ikke er kommet ind i bestyrelsens primære arbejdsfelt.


I hvert fald viser poll'en at 42% af bestyrelserne ikke har digitalisering intergreret i deres arbejde (7% har slet ikke digitalisering med, mens 35% udelukkende berører digitalisering i forbindelse med specifikke projekter)

På den positive konto (set med et digitaliseringsperspektiv for øje) ses at 21% har allokeret specifikke ressourcer til at varetage digitaliseringsopgaven.


Spørgsmålet er om det skyldes et bevidst valg eller en manglende indsigt i værdien - endog nødvendigheden i - at have digitalisering som et fundamentalt vilkår for at klare sig i markedet.
Jeg hører gerne om, hvordan du ser på det.


Skriv til info@procio.dk eller brugen kontakt-knappen her:

Anden inspiration

Hjælp til grøn digital omstilling

Tiden er grøn - verdensmålene er sat og corona krisen har vist, at man i mange tilfælde kan gro kunde- og medarbejdertilfredhed samt en bedre bundlinje ved at gøre forretningen grønnere.

Se her hvordan I kan få hjælp


August 2020 \\ Udviklingshjælp

forbinder forretningen digitalt

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept