Webinar "Bestyrelsens digitale dagsorden"

Webinar-indlæg "Bestyrelsens digitale ansvar"

Over 100 beslutningstagere deltog i webinaret "Bestyrelsestrends 2020 - er du ajour?" med emner som:


  1. Rekruttering og bekrutteringskultur,
  2. Den moderne bestyrelses evaluering,
  3. Bestyrelsens digitale ansvar


Denne artikel ser på bestyrelsens digitale ansvar.


Oktober 2020 \\ Inspiration

Tager bestyrelsen digitalisering seriøst nok?


En poll på webinaret viste at selvom 82% af de adspurgte virksomheder adresserer digitalisering i deres strategiplan, så er der kun 42% af bestyrelserne som har den som en integreret del af deres arbejdsplan.


Se eller gense indlægget "Bestyrelsens digitale ansvar" her.


Lidt mere om de 2 polls fra webinaret

Resultaterne af de 2 polls gennemgås her


Digitalisering er en del af strategien

Poll 1 viser at virksomhederne som har svaret generelt er gode tl at få digitaliseringen adresseret centralt i deres strategiplan


I den "tunge ende" af digitaliseringsgraden vises at  7% ikke har en strategiplan, mens 11% svarer at digitaliseringen ikke indgår i strategiplanen.

Meget postivt er dog at 82% af de adspurgte svarer at digitalisering er en del af strategiplanen.

Her kan man spørge sig selv om det er dem som er mest interesseret i digitalisering der også har valgt at deltage i denne poll.

14% af svarerne siger at deres strategi er bygget op om digitalisering.


Digitalisering er IKKE en del af bestyrelsens arbejde

Hvor digitaliseringen viser sig at være en del af virksomhedens strategi, tyder denne poll 2 på at digitaliseringen trods det, ikke er kommet ind i bestyrelsens primære arbejdsfelt.


I hvert fald viser poll'en at 42% af bestyrelserne ikke har digitalisering intergreret i deres arbejde (7% har slet ikke digitalisering med, mens 35% udelukkende berører digitalisering i forbindelse med specifikke projekter)

På den positive konto (set med et digitaliseringsperspektiv for øje) ses at 21% har allokeret specifikke ressourcer til at varetage digitaliseringsopgaven.


Spørgsmålet er om det skyldes et bevidst valg eller en manglende indsigt i værdien - endog nødvendigheden i - at have digitalisering som et fundamentalt vilkår for at klare sig i markedet.
Jeg hører gerne om, hvordan du ser på det.


Skriv til info@procio.dk eller brugen kontakt-knappen her:

Anden inspiration

December - 2020 // Kunde case


CoworkIt fik strategien på plads

Strategiprocessen blev både indsigtsfuld og inddragende for alle – og gav en konkret eksekverbar plan som bestyrelsen bakkede 100% op

.

I spidsen for dette var CoworkIts medstifter og administrerende direktør Niels Laulund, som her fortæller om forløbet og samarbejdet med Procio.


Læs mere

November- 2020 // Inspiration


Guide til højere Digital sikkerhed

Digital sikkerhed eller cybersikkerhed – er et højt prioriteret indsatsområde for alle danske virksomheder.


Det bør i hvert fald være det!


Alle bestyrelser og ledelser kender overordnet til trusselsbilledet, men en del er ikke kommet i gang med at omsætte det til handling.


Industriens Fond har derfor initieret at få udviklet en guide som beskriver problemstillinger og handlinger, og den bør (læs skal) alle bestyrelser og ledelser gennemgå.


Læs mere og find forslag til starthjælp


September - 2020 // Partner


Nu certificeret i MakeMyStrategy

Nyt, nemt og professionelt værktøj der hjælper dig i strategiprocessen.

Det er bygget på fundamentet af bestseller "Strategi i vindervirksomheder" og tilført digital styring og rigtig meget praktisk erfaring og viden om bestyrelsesarbejdet i dansk baserede virksomheder.


Læs mereJuli - 2020 // Partner


Aftale med Boardmeter - så du kender temperaturen i bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet er i udvikling. Det gælder både i omfang, ansvar og kompetencer.


Procio har lavet samarbejdsaftale med Boardmeter for kunne tilbyde rådgivning baseret på markedets bedste og "to-the-point" evalueringsværktøj. 


Det er optimeret efter corporate governance best practice og skaber derfor høj værdi i bestyrelsesarbejdet


Så er det nemt at bruge og giver en solid executive report at arbejde videre med i bestyrelsen. Alt styret i Boardmeter.


Læs mere